Nizšie uvedené ceny sú platné od 1. januára 2020. Uvedené ceny sú vrátane 10% DPH.

HOTELOVÁ ČASŤ

Vybavenie izby:
Internet, Kablová TV, (telefón), chladnička, sprcha, WC

1/1 -jednolôžková izba 33 €
1/2 - dvojlôžková izba 45 €
1/3 - trojlôžková izba 50 €
Magistrát hl.mesta Bratislavy - poplatok mestu 1.70 €
Ceny platné od 1.1. 2020. Uvedené ceny sú vrátane 10% DPH.
Daň za ubytovanie 1,70€, v zmysle VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 8/2016 = 1,70€/prenocovanie.


UBYTOVŇA

Vybavenie izby:
chladnička, WC, kúpeľna

1/1 - jednolôžková izba 320,00 €   (izba na mesiac)  
1/2 - dvojlôžková izba 170,00 €   (lôžko na mesiac)
1/3 - trojlôžková izba 140,00 €   (lôžko na mesiac)
Ceny platné od 1.1. 2020. Uvedené ceny sú vrátane 10% DPH.

Ubytovňa

Vybavenie izby:
kúpeľňa, WC, kuchynský kútik, chladnička, varič

1 - lôžková izba 320 €   (izba na mesiac)  
2 - lôžková izba 170 €   (lôžko na mesiac)
3 - lôžková izba 140 €   (lôžko na mesiac)
Ceny platné od 1.2. 2020. Uvedené ceny sú vrátane 10% DPH.